گذر از تعریف دین به شمول گرایی
56 بازدید
محل نشر: رواق اندیشه » تیر 1383 - شماره 31
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این نوشتار، ضمن اشاره به معانی لغوی دین، با توجه به اقبال دوباره به دین و مباحث گوناگون دین‏پژوهی در عصر حاضر، مسأله ضرورت تعریف دین تبیین شده است. مشکلات تعریف دین به شکلی جامع و مانع و زوایای نگاه به دین از منظر درون و بیرون و خصوصیات هر کدام در بحث بعدی آمده است و تعاریف دانشمندان اسلامی و غربی گونه‏شناسی گردید. در بخش بعدی سعی بر آن است تا با معرفی دین به وسیله «سِلم» و «انقیاد»، تعریف جامعی ارائه گردد که هم دین حق و هم ادیان باطل را در برگیرد. با این تعریف خیلی‏ها که قاصرانه از معارف دین اسلام به‏دوراند؛ اما در برابر خداوند تسلیم و منقادند، در محدوده دین وارد می‏شوند و می‏توانند از این طریق به نجات و سعادت امیدوار باشند و اینگونه است که پل ارتباطی بین دو مسأله از مسائل جدید کلامی؛ یعنی تعریف دین و شمول‏گرایی، ایجاد می‏شود. در این نظریه از آیه «ان الدین عندالله الاسلام» و روایت «الاسلام هو التسلیم» و تعریف شهید مطهری از دین، الهام گرفته شده است.